Folder

Folder på svenska och engelska

En folder över Gotaleden finns i pappersformat på Turistbyråerna och på flertalet mat- och logiställen längs leden.

Du kan även ladda ner den som PDF här.